Ostatné činnosti
  • Montáž pobočkových telefónnych ústrední a zariadení pripájaných na JTS
  • Opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000 V v obj. tr. A
  • Montáž domových zvoncov, telefónov, audiovrátnikov, videovrátnikov, EZ.