Energetický dispečing

Montáž zariadení na reguláciu a monitorovanie odberu elektrickej energie / kW max./, kompenzácia jalového prúdu. Montáž regulátorov na sledovanie odberu elektrickej energie, následná regulácia odpájaním a opätovným pripájaním vybraných elektrických strojov - zariadení tak, aby nedošlo k prekročeniu dohodnutého odberného maxima elekrickej energie. Archivácia, monitoring a štatistiky sa sprostredkúvajú cez PC aplikáciu.

Referencie : realizované energetické dispečingy v Martine

  • PRIOR Martin
  • Viena Internacional Martin
  • MTK s.r.o. Martin
  • AFE Foundry s.r.o. Martin
  • Transmisie s.r.o. Martin
  • Bohler-Udelhom s.r.o. Martin
  • Elastik s.r.o. Martin