Metrologická činnosť
Dodávka, montáž a overovanie bytových a objektových vodomerov na meranie teplej a studenej úžitkovej vody z produkcie firmy Zenner.