Meracia a regulačná technika

Ponúkame dodávku a montáž meracej a regulačnej techniky, ako sú aplikačné prototypové systémy pre riadenie, reguláciu a monitorovanie výrobných procesov.

Referencie : 

  • Monitorovacie pracovisko pre uvoľňovanie nízkoaktívnych materiálov v MEVA sudoch do životného prostredia. V prepravnom kontajneri ( lodnom, TIR ) je nainštalovaný GAMA skener s vyhodnovacím PC pracoviskom a ostatné technologické zariadenie. Rok realizácie 2002. Umiestnenie : areál J.Bohunice
  • Pracovisko pre vysušovanie 200 l MEVA sudov. Jedná sa o prototyp zariadenia, ktoré má za úlohu obsah 200 litrových MEVA sudov ešte pred lisovaním zbaviť vlhkosti a prípadných tekutín, ako aj zabezpečiť bakteriálnu degrabilitu obsahu suda. Celý technologický proces riadi systém EXCEL 500 s grafickou centrálou od firmy Honeywell. Rok realizácie 2004-2005. Umiestnenie : blok BSC, J.Bohunice
  • Pracovisko ALFA skenera. Rok realizácie 2006. Umiestnenie :  blok BSC, J.Bohunice
  • Systém radiačnej kontroly. Rok realizácie 2006. Umiestnenie : v objekte FS KRAO Mochovce
  • Zariadenie na elimináciu exotermickej reakcie - bitumenančná linka v objekte BSC J.Bohunice. Rok realizácie 2006-2007
  • Lombardini Slovakia, s.r.o. - riadiaci systém chladenia motorov na 12-tich skúšobných brzdách, regulácia vykurovania a vzduchotechniky v objekte závodu
  • Delta s.r.o. - dozrievacie boxy ovocia