Vykurovacie technológie

Riešenie problematiky vykurovania objetkov - projektovanie, dodávka, montáž a opravy vykurovacích technológií / kotolne, VS, termostatizácia, tepelné čerpadlá, solárne vykurovanie a.i. / vrátane meracej a regulačnej techniky /.

Vykurovacie technológie a systémy z produkcie firmy Buderus :

  • kotly plynové a splyňovacie ( pevné palivo ) v rôznych modifikáciach a výkonových radách
  • solárna technika pre ohrev TÚV s podporou vykurovania a ohrevom bazéna
  • tepelné čerpadlá voda/voda, soľanka/voda,vzduch/voda s možnosťou chladenia
  • autonómne systémy MaRT
  • poradenstvo pri žiadostiach o štátnu dotáciu na solárne panely a kotly na biomasu

Na základe projektovej dokumentácie ( vlastnej alebo dodanej ) sme realizovali desiatky kotolní a výmeníkových staníc v priemyselných a administračných budovách, ako aj v rodinných domoch.

Významnejšie referencie :

  • Liečebné domy Miramare, Corfu a vila Dea v Trenčianských Tepliciach - komplexné riešenie meracej a regulačnej techniky, podstanicami EXCEL EMC, grafickou centrálou EGC a regulačnými komponentami firmy Honeywell.
  • Technická univerzita vo Zvolene - komplexné riešenie meracej a regulačnej techniky v jestvujúcej plynovej kotolni, areáli VŠ a internátov a to podstanicami EXCEL EMC, grafickou centrálou EGC a regulačnými komponentami od firmy Honeywell.
  • Martinská Fakultná Nemocnica - oddelenie POKO - dodávka MaRT