O nás

Spoločnosť Martech s r.o. sa etablovala na slovenskom obchodnom trhu v roku 1993  so základnou výrobnou činnosťou v oblasti racionalizácie pri výrobe, distribúcii a spotrebe tepla a to komplexnou dodávkou a montážou meracej a regulačnej techniky.V oblasti metrológie montážou a overovaním meračov tepla, vodomerov studenej a teplej úžitkovej vody.

S postupnými požiadavkami trhu sa výrobná činnosť spoločnosti rozšírila o nové činnosti v oblasti racionalizácie odberu elektrickej energie dodávkou a montážou regulačných systémov na odber elektrickej energie v rámci štrťhodinového technického maxima, ďalej montážou zabezpečovacích systémov objektov, priemyselnou televíziou, termostatizáciou a hydraulickým vyregulovaním vykurovacích okruhov, elektromontáže do 1000V, montáž domácich dorozumievacích zariadení t.j. zvonce, telefóny, videotelefóny a.i.